Στην Solarage η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν είναι μια διαδικασία ρουτίνας αλλά το σημεία αναφοράς για την σωστή και αποδοτική λειτουργία της επένδυση σας, σήμερα και στο μέλλον.

Συντηρούμε σήμερα για να εξασφαλίσουμε το αύριο

Κάθε συντήρηση που διενεργείται από την Solarage έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την πραγματική κατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού και των επιμέρους συστημάτων του αλλά και να επισημάνει σημεία τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα στο μέλλον.

Τα πακέτα που έχουμε δημιουργήσει περιλαμβάνουν μετρήσεις που μας επιτρέπουν να εξάγουμε συμπεράσματα για την τρέχουσα κατάσταση του σταθμού αλλά και να προβλέψουν προβλήματα ή μελλοντική υποβάθμιση των πάνελ.

Υπηρεσία Now

Η Υπηρεσία –Now- έχει ως σκοπό να ελέγξει την απόδοση του σταθμού και να εξάγει αποτελέσματα για την μέχρι  τώρα λειτουργία του και την απόδοση του. Επίσης ενεργούνται και θερμογραφικοί έλεγχοι ώστε να γνωρίζουμε την κατάσταση όλων των φωτοβολταϊκών πάνελ του σταθμού.

 • Βασικό πακέτο μετρήσεων και ελέγχων
 • Βασικό πακέτο παρακολούθησης
 • Διαχείριση εγγυήσεων
 • Διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρείες
 • Εναέριος θερμογραφικός έλεγχος
 • Έκδοση αποτελεσμάτων για hotspot και PID
 • Έκδοση τελικής έκθεσης

Υπηρεσία Future

Το πρόγραμμα Future έχει ως σκοπό να ελέγξει την απόδοση επιμέρους υποσυστημάτων του σταθμού ώστε έχουμε μια πλήρη εικόνα για την υποβάθμιση και τις απώλειες που έχουμε ως σήμερα.

  • Βασικό πακέτο μετρήσεων και ελέγχων
  • Υπηρεσία Now
  • Έλεγχος απόδοσης υποσυστημάτων (V-I)

Βασικό πακέτο

Βασικό πακέτο μετρήσων

Στο βασικό πακέτο μετρήσεων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μετρήσεις τάσεων DC/AC
 • Μέτρηση Riso
 • Μέτρηση γείωσης

Βασικό πακέτο ελέγχων

Στο βασικό πακέτο ελέγχων περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Οπτικός έλεγχος πινάκων DC/AC
 • Οπτικός έλεγχος πάνελ,  κυψελών, Encapsulation
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας βάσης και ΦΒ πάνελ.
 • Καθαρισμός πινάκων
 • Καθαρισμός μετατροπέων
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος ηλεκ. χαρακτηριστικών πάνελ.
 • Έλεγχος απόδοσης μετατροπέα
 • Έλεγχος απόδοσης σταθμού

Βασικό πακέτο παρακολούθησης

Σε κάθε βασικό πακέτο παρακολούθησης, παραμετροποιούμε το portal της κατασκευάστριας εταιρείας του μετατροπέα ώστε να έχουμε άμεσα ενημέρωση στα εξής:

 • Απώλεια ισχύος σταθμού
 • Απώλεια δικτύου
 • Μη επικοινωνία τηλεμετρίας
 • Τιμές Riso
 • Σφάλματα και ενημερώσεις

Επικοινωνήστε μαζί για να μάθετε περισσότερα και ζητήστε