Πάρτε τον έλεγχο των καταναλώσεων της επιχείρηση σας. Καταγράψτε-ελέγξτε και μειώστε το κόστος της ενέργειας, δημιουργώντας παράλληλα προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον.

Καταγραφή καταναλώσεων

Καταγράφουμε σε πραγματικό χρόνο το προφίλ των καταναλώσεων,  αποτυπώνουμε το πραγματικό κόστος παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών βάση της τιμολογιακή πολιτικής του παρόχου και αποκαλύπτουμε δυνατότητες εξοικονόμησης.

Για την καταγραφή των καταναλώσεων συνεργαζόμαστε με την eTactica energy mamagment solution  ενώ για την αποτύπωση και ανάλυση χρησιμοποιούμε Data-Driven Energy Intelligence solftare της  Dexma.

Αναπτύσσουμε custom εφαρμογές με προϊόντα της Schneider και Siemens για να καταγράψουμε τις καταναλώσεις σε ρεύμα, ζεστό νερό ή σε θέρμανση.

eTactica

Καινοτομία

Για περισσότερα από 10 χρόνια η eTactica εξειδικεύεται σε λύσεις ενεργειακής διαχείρισης. Τα καινοτόμα προϊόντα της eTactica προσφέρουν εύκολη καταγραφή των καταναλώσεων με δυνατότητες ενσωμάτωσης στην τρέχουσα λύση σας, προσφέροντάς σας εκτεταμένη ικανότητα και αξία για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματός σας.

DEXMA-Energy Intelligence Software

Τι προσφέρει η πλατφόρμα της Dexma;

 • Αποκαλύπτει τις δυνατότητές σας για εξοικονόμηση ενέργειας σε οποιοδήποτε βιομηχανικό τομέα.
 • Απεικονίζει τα ενεργειακά σας δεδομένα με άμεσους και εύχρηστους πίνακες εργαλείων.
 • Παρουσιάζει το πραγματικό κόστος της ενέργειας βάση τιμολογιακής πολιτικής.
 • Ενημερώνει για τις καταναλώσεις με αυτοματοποιημένα report και alerts.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους διαχείρισης, τόσο από πλευράς οικονομικού ελέγχου, όσο και από πλευράς περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

Σε παραγωγούς ενέργειας

Σε πάροχους και σύμβουλους ενέργειας.

Ποιες είναι οι δυνατότητες της Dexma πλατφόρμας;

 • Καταγράφει και αποτυπώνει όλες τις καταναλώσεις σε ρεύμα ,νερό, φυσικό αέριο.
 • Εντοπίζει έγκαιρα δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, προς αποφυγή βλαβών.
 • Συγκρίνει καταναλώσεις από διαφορετικά locations και προβλέπει την κατανάλωση μιας επόμενης περιόδου καθώς και μελλοντικές αποκλίσεις
 • Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και τεκμηρίωσης στόχων εξοικονόμησης και αποδοτικότητας της ενέργειας
 • Κατανέμει τις ενεργειακές δαπάνες σε προδιαγεγραμμένα κέντρα κόστους
 • Συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής  «σπατάλης», εντοπίζοντας «κρυφές» καταναλώσεις
 • Ενημερώνει για το ενδεχόμενο υψηλών καταναλώσεων, καθώς και για τους τρόπους άμεσης διερεύνησης των αποκλίσεων

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας

 • Άμεση απόκτηση όλων των δεδομένων κατανάλωσης σε ενιαίο περιβάλλον
 • Αξιολόγηση της επένδυση και ανακάλυψη ευκαιριών εξοικονόμησης
 • Αναγνώριση ανωμαλιών ή μη προβλεπόμενων καταναλώσεων

eTactica products

Η eTactica διαθέτει τον μικρότερο μετρητή ενέργειας Power Meter EM, την μπάρα EB Power και την wireless μονάδα επικοινωνίας Gateway EG .

Τα προϊόντα της eTactica ενσωματώνονται εύκολα με οποιοδήποτε σύστημα μέσω της πρότυπης διεπαφής Modbus / RTU

Innovated products

Είμαστε περίεργοι να ακούσουμε για τις καταναλώσεις σας