Η ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και των κατοικιών με την απελευθέρωση των ιδιωτών από τα πάγια έξοδα.

Βελτιώστε της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Η δυνατότητα επιβίωσης και η δημιουργία κερδοφορίας των ΜμΕ συνδέεται εκτός των άλλων και το λειτουργικό τους κόστος της επιχείρησης.

Είμαστε σε θέση να μελετήσουμε και να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων που συνδέεται με την ενέργεια.

Παρεμβάσεις

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές στην πιστοποίηση του κτηρίου για να έχετε εσείς το χρόνο να επικεντρωθείτε στα θέματα τις δουλειά σας.

Διαχείριση φακέλου και ένταξη στο Εξοικονομώ ΙΙ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία ένταξης των επιθυμητών παρεμβάσεων σας  στο πρόγραμμα εξοικονομώ ΙΙ και εγγυόμαστε για την ομαλή ολοκλήρωση του.

Αναβάθμιση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για το σύστημα HOTελ, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα καταγραφής, διαχείρισης και ελέγχου των καταναλώσεων άλλα και βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.