Δημοσιεύτηκε ο οδηγός προγράμματος για το νέο εξοικονομώ-αυτονομώ με προϋπολογισμό τα 850 εκ. ευρώ. Το νέο πρόγραμμα κινείται στις βασικές κατευθύνσεις των προηγούμενων προγραμμάτων με κάποιες διαφορές όσο αφορά

α) την δυνατότητα ένταξης των κατοικιών και

β) τις επιλέξιμες δαπάνες.

Βασικές αλλαγές

Μια βασική αλλαγή την οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να την εξετάσουν διεξοδικά είναι η απαίτηση την βελτίωσης κατά 3 ενεργειακών κατηγοριών για τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν.

Στην πράξη αυτό συνεπάγεται ότι ιδιοκτήτες που θέλουν να βάλουν μόνο π.χ μόνωση ταράτσας ή μόνο παράθυρα αλουμινίου δεν θα πληρούν την παραπάνω βασική προϋπόθεση. Γι’ αυτό το λόγο και ο προϋπολογισμός για κάθε επιλέξιμη κατοικία αυξήθηκε στις 50.000€.

Ένα επίσης βασικό σημείο είναι ότι νοικοκυριά με μεγαλύτερη εισοδηματικά κριτήρια μπορούν να ενταχθούν και αυτά στο πρόγραμμα.

Σημαντική είναι και η επιπλέον επιδότηση +10% λόγο συνεπειών covid-19, 10% για τις λιγνητικές περιοχές αλλά και +10 bonus για κατοικίες που θα αναβαθμιστούν από την Η ή Ζ στην Β+ κατηγορία.

Νέες επιλέξιμες δαπάνες

Στις νέες επιλέξιμες δαπάνες έχουμε τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τους έξυπνους μετρητές, ανελκυστήρες κ.α

Αυτονομώ με φωτοβολταϊκά

Βάση του οδηγού προγράμματος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων απαιτούνται τα εξής:

  • Η ενεργειακή κατάταξη της κατοικίας να είναι ίση η μικρότερη της κατηγορίας Γ.
  • Οι παρεμβάσεις που θα επιλεγούν (χωρίς αυτές των φωτοβολταϊκών) θα πρέπει να αναβαθμίζουν την κατηγορία κατά 3 τουλάχιστον κατηγορίες.
  • Για την επιλογή εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, η κατάταξη της κατοικίας/διαμερίσματος, μετά τις βασικές παρεμβάσεις, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως Δ) και Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ)

Συμπεράσματα

Στο νέο πρόγραμμα διακρίνουμε μια μοναδική ευκαιρία για μια ριζική αναβάθμιση της κατοικίας σε μια ενεργειακή κατοικία με σχεδόν μηδενικό κόστος θέρμανσης-κλιματισμού και ηλεκτρισμού ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την γενναιόδωρη χρηματοδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 75% του συνολικού κόστους.

Όσον αφορά την επιλογή φωτοβολταϊκών, αυτή θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μια ριζικής αναβάθμισης της κατοικίας/διαμερίσματος η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή μιας η περισσοτέρων παρεμβάσεων όπως αντικατάσταση κουφωμάτων-θερμομόνωση-συστημάτων θέρμανσης/ψύξης και ζεστού νερού χρήσης.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ετοιμασία φακέλου και την επιλογή του σύμβουλου μηχανικού. Πριν ξεκινήσετε επικοινωνήστε με κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να γίνει πρώτα μια εκτίμηση της δυνατότητας ένταξης της κατοικία σας.