Τα βήματα για την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονομώ ΙΙ και την ομαλή ολοκλήρωση του

Ο νέος τρόπος ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2018 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι απρόσωπος και κάθε λάθος στην εισαγωγή των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της αίτησης σας. 

1.Ξεκινήστε την διαδικασία επικοινωνώντας με ένα σύμβουλο μηχανικό.

Ο σύμβουλος μηχανικός θα ελέγξει σε πρώτη φάση αν το ακίνητο είναι επιλέξιμο.

Επίσης θα σας ενημερώσει αν οι παρεμβάσεις οι οποίες θέλετε να πραγματοποιήσετε είναι ικανές ώστε να πετύχετε τους ενεργειακούς στόχους του προγράμματος.

2. Έκδοσης πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ

Για την έγκριση της αίτησης σας απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ η οποία εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή.

3. Καθορισμός παρεμβάσεων.

Σε συνεννόηση με τον σύμβουλο μηχανικό και τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγουμε τις παρεμβάσεις που θα είναι ικανές για την ένταξη σας στο πρόγραμμα. Σε αυτήν την φάση ο σύμβουλος μηχανικός ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο και περιμένουμε την ένταξη της αίτησης στο πρόγραμμα.

4. Σύνταξη προσφορών

Από την στιγμή που έχουν καθοριστεί οι παρεμβάσεις, το επόμενο βήμα είναι να συλλέξετε τις προσφορές και να αποφασίσετε με ποια εταιρεία θα συνεργαστείτε. Ο σύμβουλος έργου σε αυτήν την φάση μπορεί να προτείνει εταιρείες. Η τελική απόφαση είναι δικιά σας. 

5. Έναρξη εργασιών

6. Έκδοσης δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ

Εκδίδεται το δεύτερο ΠΕΑ από τον ενεργειακό επιθεωρητή και ο σύμβουλος μηχανικός ολοκληρώνει την αίτηση σας στο πρόγραμμα.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Στο εξοικονομώ 2018 η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων μπορεί να γίνει με άτοκο δανεισμό ή με ίδια κεφάλαια.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει οι παρεμβάσεις να χρηματοδοτηθούν από την τράπεζα, καταθέτει μαζί με τον σύμβουλο έργου όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην τράπεζα.

Τι πληρώνει ο ωφελούμενος

Για την ένταξη σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλετε με δικά σας χρήματα τα έξοδα του σύμβουλου μηχανικού και των δυο ενεργειακών πιστοποιητικών.

Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 800-900 € και το οποίο επιστρέφετε στον ωφελούμενο στο 100 % μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.