Ιούλιος 05 2018 0Comment

Θερμογραφικός έλεγχος φωτοβολταϊκών

Στην Solarage συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένη εταιρεία για την διενέργεια εναέριων θερμογραφικών ελέγχων για  να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την μέγιστη αξιοπιστία και ποιότητα στις υπηρεσίες μας.

Πόσο σημαντικός είναι ο θερμογραφικός έλεγχος των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Ο θερμογραφικός έλεγχος μας δίνει την δυνατότητα να αποτυπώσουμε την κατάσταση των πάνελ σε συνθήκες πλήρους φορτίου και να εντοπίσουμε τυχόν προβλήματα όπως:

  • Σε ποια ακριβώς πάνελ εμφανίζονται το φαινόμενο Hot Spot
  • Σε ποιες στοιχειοσειρές και σε ποια έκταση εμφανίζεται το φαινόμενο PID
  • Αστοχία των πάνελ / καμένες δίοδοι

Τα οφέλη από τον θερμογραφικό έλεγχο

Με ένα πολύ απλό και γραφικό τρόπο (διαφορετικό χρωματισμό) μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε με απλές μετρήσεις ή θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο.

  • Εντοπίζουμε πάνελ που απαιτούν αντικατάσταση άμεσα
  • Προλαμβάνουμε αστοχίες οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την επένδυση μας
  • Προλαμβάνουμε απώλειες εσόδων της επένδυσή μας
  • Διατηρούμε την απόδοση του πάρκου και των επιμέρους συστημάτων τους στο μέγιστο.

apo