ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία SOLAR AGE έχει ως κεντρικό πεδίο ενασχόλησης τις Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης επιχειρήσεων/κατοικιών με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόκειται για τεχνική-εμπορική εταιρεία με τεχνογνωσία και εμπειρία στην βέλτιστη χρήση της τεχνολογίας, επιδιώκοντας την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την ορθολογική χρήση της.

Στην SOLAR AGE πιστεύουμε ότι η νέα εποχή επιβάλει τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των επιχειρήσεων/κατοικιών στοχεύοντας σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν στο μέγιστο δυνατό το ενεργειακό κόστος και στο ελάχιστο δυνατό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης πιστεύουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εξοικονόμηση σε θέρμανση και ζεστό νερό καθιστά τους ιδιώτες ανεξάρτητους και τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, απαλλάσσοντας τους από τις μελλοντικές αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και των υγρών καυσίμων.

Οι λύσεις (οικονομίας) που προσφέρει η ομάδα μας στηρίζονται στην ανεξάντλητη ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για την θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού.

Η εταιρεία μας επίσης προτείνει παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτηρίου (θερμομόνωση) για την εξοικονόμηση ενέργειας στην θέρμανση και στον κλιματισμό.

Το όραμα μας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πιστεύουμε ότι έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε την ηλεκτρική ενέργεια  εξολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Με τεχνολογίες smart που θα συνδυάζουν και την εξοικονόμηση ενέργειας

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Προσιτές για να μπορούν ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις να μειώσουν τα έξοδα και το ενεργειακό τους αποτύπωμα.